tel. 82 540 60 93
cis@krasnystaw.pl

Facebook

Okiem kamery

Prace grup CIS

BIP

Odwiedziny

Odwiedza nas 61 gości oraz 0 użytkowników.

Licznik odwiedzin

59687
DzisiajDzisiaj66
WczorajWczoraj37

Centrum Integracji Społecznej w Krasnymstawie ogłasza nabór uczestników do zajęć reintegracji społecznej i zawodowej w grupach: porządkowej, poligraficzno – introligatorskiej, stolarskiej.

Zasady kierowania do CIS określa Rozdział 4 ustawy o zatrudnieniu socjalnym.

Osoba, o której mowa w art. 1 ustawy o zatrudnieniu socjalnym, może na podstawie:

1) własnego wniosku lub wniosku przedstawiciela ustawowego,

2) wniosku zakładu lecznictwa odwykowego, powiatowego centrum pomocy rodzinie, ośrodka pomocy społecznej, organizacji pozarządowej lub klubu integracji społecznej, za zgodą tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego – zostać skierowana do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez Centrum, przez właściwy dla miejsca zamieszkania lub pobytu osoby ośrodek pomocy społecznej lub w przypadku osoby, o której mowa w art. 1 ust. 2 pkt 5, przez powiatowy urząd pracy z powiadomieniem właściwego dla miejsca zamieszkania lub pobytu tej osoby ośrodka pomocy społecznej.

Wniosek, o którym mowa, podlega zaopiniowaniu przez pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie po uprzednim przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego (rodzinnego).

Przypomnijmy uczestnikiem Centrum Integracji Społecznej może zostać osoba o której mowa w art. 1 ust 2 ustawy o zatrudnieniu socjalnym w tym w szczególności:

1) bezdomny realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,

2) uzależniony od alkoholu,

3) uzależniony od narkotyków lub innych środków odurzających,

4) chory psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,

5) długotrwale bezrobotnych w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

6) zwalniany z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,

7) uchodźców realizujących indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,

8) osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

którzy podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.

Uczestnicy CIS nie mogą mieć przyznanego:

1) zasiłku dla bezrobotnych;

2) zasiłku przedemerytalnego;

3) świadczenia przedemerytalnego;

4) renty strukturalnej;

5) renty z tytułu niezdolności do pracy;

6) emerytury;

7) nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

Zasady uczestnictwa w Centrum Integracji Społecznej określa rozdział 5 ustawy o zatrudnieniu socjalnym.

Centrum zapewnia Uczestnikom:

  1. Przeszkolenie bhp;
  2. Badania lekarskie;
  3. Odzież roboczą;
  4. Indywidualne środki ochrony;
  5. Ubezpieczenie;
  6. Posiłek;
  7. Uczestnictwo w zajęciach trwa minimum 6 miesięcy;
  8. Uczestnikowi przysługuje świadczenie integracyjne w wysokości zasiłku dla bezrobotnych;

Po zakończeniu uczestnictwa w CIS Beneficjentowi przysługuje pomoc w postaci zatrudnienia wspieranego, rozpoczęciu własnej działalności lub założenie spółdzielni socjalnej.

Wniosek o przystąpienie do CIS w Krasnymstawie jest dostępny na stronie internetowej www.cis.krasnystaw.pl, oraz w siedzibie CIS – ul. Sikorskiego 10.

Wnioski wypełnione i podpisane należy składać w siedzibie CIS, w godzinach: 7:30 – 15:30.

W przypadku wątpliwości lub pytań proszę o kontakt telefoniczny  82 540 60 93 lub przez e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Pobierz wniosek

Polecamy

 

Tutaj jesteśmy

Dane teleadresowe


ul. Sikorskiego 10
22-300 Krasnystaw

tel. 82 540 60 93
e-mail cis@krasnystaw.pl
Strona internetowa http://www.cis.krasnystaw.pl
Numer konta 88 8200 0008 2001 0024 4286 0001
NIP 564-178-89-12
REGON 362030265